Kalite Politikası

  • Albaksan Otomat olarak belirlediğimiz kalite politikamız çerçevesinde kalite hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktayız.
  • Kurumumuzun sağlıklı ve kaliteli işleri gerçekleştirmesinin temeli olarak nitelikli, donanımlı ve takım ekip çalışmasını seven, kendini gelişen ve değişen şartlara uyduran insan gücü olarak görmekteyiz.
  • Artık bir yaşam biçimi haline gelen kaliteyi, faaliyetlerimizin olmazsa olmazı olarak algılayarak, kurmuş olduğumuz Entegre Yönetim Sisteminin işleyişinin, sürekliliğinin ve gelişmesinin standartlara ve şirketimizin yapısına uygun olarak yapılacağını ve bunlar için gerekli olan kaynakları ayıracağımızı taahhüt ediyoruz.

Kalite Hedeflerimiz

  • ISO 9001 Kalite , ISO 14001 Çevre Sağlığı ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri şartlarını, dökümante etmek, sürdürülebilirliğini sağlamak ve sürekli iyileştirmek
  • Müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutan bir yönetim yaklaşımı ile, müşteri isteklerini tam, eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak
  • Yüksek kalite ve düşük maliyet için üretim süreçlerinde sürekli iyileştirme yapmak ve teknolojiyi yakından takip ederek gelişime açık olmak
  • Takım anlayışı,yaratıcı ve şirket politikalarına bağlı, eğitime açık profesyonel kadro ile çalışmak,
  • Çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde bir kadro ile,doğal kaynaklarımızı ve çevreyi korumak, kaynak kullanımlarında ve enerji tüketiminde tasarrufu sağlayıp, bunu ilke haline getirmek
  • İSG için tüm çalışanların gerekli araç ve gereçleri temin etmek, bu konuda denetimi etkin kılmak, iş kazası,yaralanma ve mesleki hastalıkların önüne geçmek.

Uygunlık Belgeleri